Veelgestelde vragen

Intake

Wat EFT anders maakt dan andere technieken is dat je tijdens de 1e sessie niet je hele verhaal verteld. Bij EFT gaat het om de emotionele reactie, je perceptie tijdens de gebeurtenis. Je verhaal is hetgeen waar je in feite last van hebt. De eerste sessie is dus meteen een behandeling. Er zijn wel een aantal algemene zaken die ik aan je zal vragen. Je hoeft niks voor te bereiden en ook nog niet alles te weten van EFT. Je leert EFT tijdens de sessies.

EFT video’s

Op youtube vind je veel video’s waar EFT scripts worden gedemonstreerd, de zgn. meeklop video’s. In de meeste van deze video’s word een variant van EFT gedaan. Alleen Gold Standard EFT video’s van Gary Craig of Gabriëlle Rutten laten je official EFT zien. Meeklop video’s werken niet, want ze gaan niet over jou. Iedereen is net weer een beetje anders. Als de woorden die gebruikt worden niet van jou zijn en het niet gaat om jouw emotionele reactie in de situatie, zal dit je niet van je probleem afhelpen.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Dit is de meest gestelde en niet te beantwoorden vraag. Iedereen is anders en heeft eigen uitdagingen. Omstandigheden die het aantal sessie beïnvloeden zijn o.a. of je focus op alleen EFT ligt. Betreft het een eenmalige vervelende gebeurtenis, of een langdurig ziekte, of vaak herhaalde situatie,. Kan je voldoende middelen vrijmaken voor EFT en de sessies.

Een afspraak maak je door een email te sturen aan mathildebosker@proton.me