Sociale factoren van chronische stress en simpele tips voor een gezellig Kerstdiner

Sociale stress factoren

De derde blog in de serie over chronische stress gaat over sociale factoren. De mooiste en eenvoudigste methode om sociale factoren te begrijpen is vanuit Familieopstellingen, ontwikkelt door Bert Hellinger.
Volgorde van zitten

Het gezin waarin je geboren word, is het eerste systeem waarin je terechtkomt. In elk systeem zijn drie wetmatigheden belangrijk:

 1. Volgorde, rangorde
 2. Nabijheid
 3. Geven en nemen

Het gezinssysteem is de basis die je onbewust kopieert in alle toekomstige systemen. Dit gebeurt op school, in verenigingen, vriendengroep, werk en relaties.

In deze blog licht ik de eerste wetmatigheid toe. De simpele tips helpen je aan meer begrip, rust en gezelligheid aan de Kersttafel.

De rangorde aan tafel laat de dynamiek in het gezin zien

Van rechts naar links is de eerste plaats voor de vader. De tweede plaats is voor de moeder. De derde plaats, links van de moeder, is voor het oudste kind. De volgende, jongere kinderen zitten links van het oudere kind.

Afwijkingen van deze volgorde kunnen een indicatie zijn voor dynamiek, onrust en conflict.

Niet op je plaats zijn
Ben je systemisch op een plaats die niet de jouwe is, dan voel je dat. Je voelt je letterlijk niet op je plek. Dit beïnvloed alle leden van het gezin. Niet zelden neemt een van de kinderen uit loyaliteit en liefde voor de ouders en het systeem een onjuiste plaats in.

Afwijkend gedrag als signaal voor familiesysteem dynamiek
Het gedrag dat daarbij hoort is opvallend en afwijkend. Niet zelden trekken deze kinderen zich terug in hun eigen wereld, ze zijn boos, gevoelig voor verslavingen, hebben onder- of overgewicht, spijbelen, moeite met verantwoordelijkheden,  hebben weinig (bij hun leeftijd )passende vrienden.
Ten onrechte krijgen deze kinderen in het hulpverleningscircuit een gedragsdiagnose opgestempeld.

Tips voor aan tafel  

1. Stel een tafelindeling voor op rangorde en vertel waarom je het graag wil proberen. Ga op jouw plaats zitten. Het kan op weerstand stuiten. Wees daar stellig in. Jij bepaald. Genezing van het systeem begint bij jou!

 1. Benoem de rangorde in het gezin en de volgorde van de kinderen. Dat klinkt formeel, maar kinderen begrijpen dat vaak heel goed. Adam*, jij bent mijn partner en zit rechts van mij (vaak zijn het de vrouwen en moeders, die op zoek gaan naar oplossingen voor problemen in het gezin). Eva, jij bent mijn oudste kind en je zit links van mij. Tom, jij bent mijn jongste kind en zit naast Eva, je oudere zus. Ontbrekende kinderen en familieleden, overleden, ziek, of afwezig, hebben ook hun plek aan tafel. Dat kan symbolisch zijn in de vorm van een voorwerp, zoals een kaars. Als het kan benoem je ze. Als het niet hardop kan, dan benoem je ze in jezelf.

* namen zijn gefingeerd

 1. Zoek een methode om je eigen problemen op te lossen. Je kan namelijk alleen je eigen problemen oplossen. Niet die van je kind(eren) en niet die van je partner. Familie opstellingen, EFT en Kundalini Yoga zijn mooie methoden om problemen op te lossen. De ervaring leert, als jij beweegt, beweegt je systeem (en je omgeving) met je mee.

Kundalini Yoga als methode tegen sociale stress

In de derde week van december doen we een les om onszelf te versterken. Je gevoel van verbinding en welzijn hangt af van de balans in je aura. Deze les versterkt je aura en geeft je goddelijke bescherming. De bescherming kan zo sterk zijn dat niet alleen negativiteit van een ander tegen ons tegengehouden wordt, maar dat we ook niet in staat zijn om negatief over onszelf te denken en niet over anderen. Dit is een belangrijke sleutel naar een andere verbinding contact met anderen.

Mantra van de week: Ant Na Siftee

Dit is de 24th Pauri of Japji, geschreven door Guru Nanak, de eerste Guru van de Sikhs. Het is een krachtige mantra voor verandering en transformatie voor jou en je hele familie.

https://youtu.be/vMUps_g2Rmc
https://youtu.be/ogBCTTyEPgE
https://youtu.be/vcKpwLV8z3A

Mathilde is gecertificeerd level 1 teacher, EFT coach, begeleider van familie- en organisatieopstellingen en Pranic Healer. Ze geeft les op maandag en donderdag. Zie het rooster https://kundaliniyogamsterdam.com/lessen/
en www.connectinside.nl

Kundalini Yoga als methode tegen chronische stress, deel I

Alles waar we last van hebben is stress gerelateerd!

Er zijn vier oorzaken van stress. In deze blog lees je over een van de vier oorzaken. Een aantal methoden om van de stress los te komen, zijn effectief. Kundalini Yoga en Emotional Freedom Techniques (EFT) en Systemische oefeningen, zijn voor mij de belangrijkste. In deze blogs lees je over een van de vele tools uit de Kundalini Yoga, een kriya, een meditatie, pranayam, een mantra. Er zijn er duizenden!

!. Emotionele trauma’s

Na de geboorte kunnen vroege ervaringen heel bepalend zijn voor de afstelling van het stresssysteem.
Extreme of chronische stress tijdens de eerste vier levensjaren maakt mensen kwetsbaar voor latere stressors. Wie nu denkt dat het zaak is om kinderen zoveel mogelijk te pamperen, komt bedrogen uit. Stressvolle ervaringen die uitdagend zijn maar niet overweldigend, maken kinderen later juist weerbaar.

Fysieke ontwikkeling

Vanaf 3 weken naar de conceptie wordt de amygdala actief. De amygdala is onderdeel van het emotionele brein, betrokken bij het leer- en herinneringssysteem en fungeert als onze rookmelder. Deze signaleert of we in gevaar zijn en zet dan het sympathisch zenuwstelsel in werking.  Vanaf dat moment heb je interactie met je omgeving. Je wordt gevoed via je moeder met voeding en sensaties.

Wanneer de amygdala gevaar signaleert treedt een geautomatiseerde stressreactie in werking. Hormonen (adrenaline en cortisol) worden geactiveerd, de ademhaling versnelt, de hartslag en de bloeddruk gaan omhoog. Het spijsverteringssysteem verandert en het immuunsysteem gaat plat(!).

Sociale ontwikkeling

Ook vanaf het prille begin zijn gedachten bij ons In de vorm van energie. Eerst die van de moeder en het gezin. Naarmate de hersenen zich ontwikkelen en de motorische en cognitieve vaardigheden toenemen, komt de opvoeding om de hoek kijken..

Dat is de eerste aanslag op ons bestaan. We horen of voelen dat we er niet bij horen, niet goed genoeg zijn, niet lief zijn. Of er vind een tragedie in de omgeving plaats, of aan ons fysieke lichaam. De informatie uit deze  gebeurtenissen wordt niet volledig begrepen, maar wel onverkort in het onbewuste geheugen opgeslagen. Dit is de informatie op basis waarvan de kleine evalueert, oordeelt en leert.

De vicieuze cirkel van Angst

De tweede bedreiging van ons bestaan bestaat uit onze angst om de pijnlijke littekens en herinneringen opnieuw te beleven, terwijl ze nog niet zijn geheeld. We willen er niet aan denken, waardoor de herinnering en de angst levendig blijven.

Vervolgens komen we in aanraking met het schoolsysteem. Het effect daarvan is enorm.

Kundalini Yoga les december: Er is niks mis met mij!

De eerste week van december ervaar je hoe de stress gevoelens die je misschien wel altijd bij je droeg, kan loslaten.
Adrenaline is verslavend. Je kunt verslaafd raken aan stressvolle situaties en van de ene in de andere terechtkomen, ten onrechte denkend dat je in een flow bent.

Er is een uitstekende meditatie die werkt met deze kwestie van verbeelding versus intuïtie. Intuïtie is realiteit, terwijl verbeelding de ontsnapping is. Het kan moeilijk zijn om het verschil tussen de twee te ontcijferen. In een stresssituatie is je waarneming van de werkelijkheid uit.

Mantra van de week: Chattr chakkr vartee

Chattr chakkr vartee, chattr chakkr bhugatay
Suyumbhav subhang sarab daa sarab jugtay
Dukaalang pranaasee dayaalang saroopay
Sadaa ang sangay abhangang bibhootay

U bent doordringend in alle vier de richtingen,
De Genieter in alle vier de richtingen.
U bent zelfverlicht en verenigd met alles.
Vernietiger van slechte tijden, belichaming van genade.
U bent altijd in ons, de eeuwige gever van onverwoestbare kracht.

(Dit zijn de laatste vier regels van Guru Gobind Singh’s Jaap Sahib. Klik hier voor de mantra)

Mathilde geeft les op maandag en donderdag. Zie het rooster https://kundaliniyogamsterdam.com/lessen/
Mathilde is gecertificeerd level 1 teacher, EFT coach, Familie- en bedrijfsopsteller en Pranic Healer.

Word jij bedreigd met ontslag? Je bent toch geen slachtoffer! 5 tips om je niet te laten ontslaan!


Het gaat heel slecht op het werk, zegt ze met een dun stemmetje. Ik ben bang dat ik ontslagen zal worden. Ik het me bijna niet voorstellen, na 31 jaar trouwe dienst. Eva is 52 jaar en werkt haar hele leven bij dezelfde organisatie (incl. fusies). Ze heeft zich ontwikkeld binnen de organisatie en tot een jaar of 10 geleden flink wat opleidingen gevolgd.

De gevangeniskreet
‘Ik moet nog 15 jaar’ zegt ze, ! Mijn haren gaan recht overeind staan bij het horen van deze opmerking.

Ik noem dit ‘de gevangeniskreet’ en hij bestaat meestal uit twee delen.  Deze heb ik zo vaak gehoord en iedere keer krijg ik er de kriebels van. In 2009 werkte ik bij een gemeentelijke organisatie. Mijn taak was het begeleiden van boventallige verklaarde medewerkers op hun pad naar een nieuwe toekomst, buiten de organisatie.

In deze groep zaten mensen in de leeftijd van 36 tot 64 jaar. En iedereen verzuchtte: ‘op mijn leeftijd kom je niet zo makkelijk meer aan werk’ .Ja, echt waar, ook de mensen onder de 50 jaar. De wat ouderen lieten deze opmerking dan volgen door ‘en ik moet nog x jaar….’

Wat je denkt, is wat je krijgt!
Het goede nieuws is dat iedereen iets anders vond en achteraf blij verrast was met de nieuwe wending. Het slechte nieuws is dat dit bij een derde van de medewerkers de volle twee jaar duurde. (De tijd die de gemeente uittrekt voor het Van-werk-naar-werk-traject). Dat kan dus echt sneller, en je kan ontslag voorkomen.

Vorig jaar begeleidde ik een paar medewerkers met EFT. Het verschil met het traject in 2009 was groot. Destijds duurde het traject ruim 2 jaar en nu waren alle medewerkers binnen vijf maanden ergens anders aan de slag.

5 Tips om je niet te laten ontslaan

 1. Gebruik elke dag affirmaties, zoals: ‘Ik hou van mijn werk, mijn collega’s en het bedrijf. Dit is waar ik mij prettig voel en helemaal tot mijn recht kom’. ‘Elke dag ga ik met plezier en vol energie naar mijn werk’.
  Wat is het principe achter de affirmaties? Wat je het liefst wil en waar je het meeste aan denkt, komt uit. Dit is de wet van de aantrekkingskracht. Andersom geldt dus ook, als je bang bent ontslagen te worden en je denkt hier regelmatig aan, dan geeft het universum je waar je om vraagt. Zijn de affirmaties niet waar voor jou? Ga dan meteen door naar tip 5.
 1. Zorg voor afwisseling tussen werk en privé! Bedenk: Op het werk ben ik werknemer, thuis ben ik anders en doe ik andere dingen, waar ik ook van hou. Werken is één van de vele leuke, interessante bezigheden in het leven.
  Is je werk je leven? Je bent van het pad af. Zoek hulp, je bent bezig roofbouw te plegen op jezelf!
 1. Ruim je stress op met EFT! Ben je al eens eerder ontslagen, of afgewezen door mensen die belangrijk voor je waren? Dan ben je vatbaar voor nieuwe afwijzingen.

Hoe dat kan? Stress wordt geprojecteerd vanuit ons geheugen – onze reactie op een nieuwe situatie wordt altijd gekleurd door vroegere ervaringen. Het is van wezenlijk belang dat we die oude indrukken neutraliseren omdat het anders niet mogelijk is stress onder controle te krijgen – de stressrijke gebeurtenis activeert onze reactie automatisch en houdt ons gevangen. We komen steeds in volgende, soortgelijke situaties terecht, dit is een stresspatroon. De jammerlijke toestand van hopeloosheid/machteloosheid neemt toe naarmate we ouder worden, doordat de gebeurtenissen in ons leven zich opstapelen.

 1. Leef in het hier en nu! Dit hier en nu is echt alles dat er is. Het verleden is geweest en de toekomst is er nog niet. Dat klinkt makkelijk, maar is verrekte moeilijk. Onze gedachten springen van hot naar her, dwars door de tijd en zijn niet zomaar tot stilstand te brengen. De enige natuurlijke methode om rust in je hoofd te krijgen is meditatie. Dagelijks mediteren geeft ruimte en vertrouwen.

Je hebt ruimte voor alternatieven en vertrouwen in jezelf, je omgeving en de toekomst. Dit zijn de beste raadgevers. Je weet al dat angst een slechte raadgever is!

 1. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven en (en dit is net zo belangrijk!) laat de verantwoordelijkheid voor een ander bij die ander. Als de medewerkers van de gemeente en de gemeente dit hadden gedaan, had het ‘herstel-traject’ nooit twee jaar geduurd. Neem zelf ontslag als je werk je geen plezier geeft. Vind je dit een eng idee? Stel dat je ontslagen wordt… dat is pas eng.

Hoe helpt EFT bij (dreigend) ontslag?
Doe op 20 april mee met de maandelijkse EFT: Weg met Werkstress avond! Ontdek een effectieve manier om je angst voor ontslag kwijt te raken en je zelfvertrouwen te vergroten.
Lees meer op: https://www.connectinside.nl/eft-weg-met-werkstress-avonden/

Hoe houd ik de werkdruk tegen? 5 tips om tegendruk te geven

tegendruk

In 2004 werkte ik als interim HR consultant in het hoger onderwijs. Ik rende van afspraak naar afspraak. De afdeling was onderbezet, het beleid was ingewikkeld, vol met onduidelijke formulieren, procedures en regels. Ik kon eigenlijk net niks goed doen.

Resultaat: Hoge bloeddruk, slecht slapen, scenario’s in mijn hoofd van wat ik het eerst en het laatst zou doen en een ongezonde leefstijl! Ik herstelde niet van een griepje, bleef langer ziek. De opdracht eindigde, net als mijnrelatie.

Wat is werkdruk?
Werkdruk = werkstress = beroepsziekte nummer 1.
Er zijn prachtige definities voor werkdruk. Maar euh, boeien!
Het gaat om jou! Jij voelt letterlijk en figuurlijk druk door je werk. Het is te veel, te zwaar, te weinig tijd, te veel verantwoordelijkheid.

Je word prikkelbaar, geïrriteerd, krijgt concentratie problemen. Je gedrag verandert. Fysiek krijg je ‘druk’ klachten , zoals spanningshoofdpijn, nek, schouder en rugklachten, hoge bloeddruk, etc.

Wat kan je zelf doen?
Er zijn twee logische invalshoeken om de druk te veranderen.

 1. De druk van buitenaf verminderen. Dit is een optie waar je meestal zelf geen invloed op hebt. Wachten tot je werkgever stappen onderneemt, kan (te) lang duren. Het is wel noodzakelijk voor een gezond werkklimaat.
 2. Tegendruk geven! De druk van binnenuit opvoeren, waardoor jij in balans komt. Kijk, hier heb jij invloed op.

Hoe doe je dat

 1. Herken je valkuilen. Let op als je jezelf hoort zeggen: ‘Ja, dat doe ik wel’!
 2. Luisteren naar je lichaam. Pijn, hoge hartslag, ziekte: je lichaam waarschuwt je. Het is tijd om het echt anders te doen.
 3. Ontdek waar jouw verantwoordelijkheid begint en waar deze ophoud. Je kan niet de taken doen, die bij je collega’s horen.
 4. Je stresspatroon ontdekken en oplossen. Deze is o.a. herkenbaar als situaties die jou ook altijd overkomen en uitspraken zoals: ‘dat is typisch iets voor mij’; Inclusief het lachje dat je er achteraan laat horen
 5. Je belemmerende overtuigingen opsporen en veranderen in positieve en gezonde moto’s.

Hoe helpt EFT tegen werkdruk?
De oplossing die bij mij en mijn klanten werkt en die ik graag verspreid via workshops is: Emotional Freedom Techniques. Met deze veilige acupressuur techniek los je de overtuigingen en conclusies op, die er o.a. voor zorgen dat je last van werkdruk hebt.

Doe 16 maart mee met de maandelijkse EFT: Weg met Werkstress avond!. Het onderwerp is: Werkdruk. Ontdek een effectieve manier om de druk te verlichten en je werkplezier te vergroten. Lees meer op: https://www.connectinside.nl/eft-weg-met-werkstress-avond/

Wat lastige werkrelaties je willen vertellen

Ik werkte als HR consultant voor de IT tak van een grote financiële instelling. Teambuilding was erg in de mode en met grote regelmaat was ik met teams mee ‘de hei’ op. Tijdens één van deze teambuildingsessies waren we buiten aan het werk. De lijnmanager presenteerde zijn visie en plan voor het komende jaar. Iedereen luisterde aandachtig en toen hij klaar was, wende hij zich tot mij en vroeg: En hoe ga jij als HR verantwoordelijke zorgen dat wij onze doelen behalen?
dominantDe ineffectieve reactie
Tot mijn afschuw klapte ik helemaal dicht, ik zag iedereen in een mist en het geluid was gedempt, alsof ik onder water was.

Het was niet onze eerste aanvaring. Al eerder in een vergadering had dezelfde manager gezegd HR te zien als de stafdienst van de staf, iets met een hoop kosten en weinig toegevoegde waarde. Ik had geen enkel weerwoord.

Ik voelde me incompetent en dom. Mijn tactiek bestond uit het zo min mogelijk in gezelschap van anderen met hem te zijn. Tijdens bila’s gedroeg hij zich heel anders en konden we het prima over inhoudelijke zaken hebben. Het probleem loste zichzelf op toen hij de organisatie verliet.

Natuurlijk kreeg ik het verstandige advies om tegengas te geven, van me af te bijten en ik bereide mezelf voor door allerlei handige dingen te bedenken.  Maar dat werkte niet.

Wat werkte wel?
Pas jaren later ontdekte ik waarom ik een soort black-out kreeg als iemand me uitdaagde. Ik kwam er achter welke emotie er achter zat, namelijk angst, en waar deze vandaan kwam. Toen ik dit ontdekte en met EFT de emotie neutraliseerde, was het voorbij. Een dominante collega roept bij mij geen stressreactie meer op en ik ben in staat om adequaat te reageren.

Je collega’s kan je niet kiezen, je partner wel! Maar met je collega’s werk je wel elke dag samen. En op je werk wil je je graag prettig, competent en gewaardeerd voelen.

Lastige collega’s worden in types gecategoriseerd: de dominante collega, de kletskous, de perfectionist, de onbetrouwbare collega, … Er is nog een ander type, ook heel irritant en herkenbaar: de adviseur!

Tegen welke type collega loop jij aan? En doe jij eraan om effectief te reageren?

Waarom echte meisjes nooit boos worden en dat wel heel gezond is!

Je moest wel van hele goeie huize komen, wilde je mij boos krijgen. Bij gemene of lullige opmerkingen, kromp ik in elkaar en zei er niets van, maar aan de buitenkant zag je niks aan mij. Op pesterijtjes glimlachte ik flauwtjes. Mij zouden ze NOOIT boos zien!

Maar nooit vroeg ik me af, “waarom eigenlijk niet”? Wat is er zo erg aan boos worden?Vragen die ik mezelf inmiddels wel heb gesteld en nu ook stel aan mijn klanten.

boos

Wat maakt je boos?
Heel kort samengevat kent boosheid twee oorzaken. Je krijgt niet wat je hebben wilt, of kunt niet doen wat je wilt. Of er wordt iets van je afgenomen wat voor jou heel belangrijk is.

De eerste 6 jaren van je leven zijn heel bepalend voor hoe en wanneer je op stress reageert in je leven. Dan wordt als het ware het patroon aangelegd voor later. De meeste meisjes leren dat boosheid niet gepast is. Meisjes zijn lief, geduldig, gehoorzaam, zorgend, empathisch, gevoelig en altijd vrolijk.  Dit verwachtingspatroon is hardnekkig en beperkend.

Waarom ik niet boos mocht worden van mezelf
Ik ontdekte een aantal conclusies over boos worden, die ik in de loop van mijn leven had getrokken. Misschien herken je ze wel.

 1. Als ik boos word, verlies ik mijn zelfbeheersing. Anderen zien dan dat ze me hebben geraakt met hun opmerking of pesterij en vinden me zwak.
 2. Als ik boos word, ga ik huilen. Dan krijg ik rode ogen en een rode loopneus. Dan ben ik lelijk.
 3. Als ik boos word, dan weet hij/zij hoe graag ik dit wil en krijg ik mijn zin juist niet.
 4. Als ik boos word, krijg ik een klap.
 5. Als ik boos word, word de ander ook boos en gaat schreeuwen. Dat maakt me bang.

Allemaal conclusies, opgedaan en geleerd in situaties uit het verleden! Toen was ik een kind en nu ben ik volwassen. De hoogste tijd om dit gedragspatroon achter me te laten!

De effecten van niet boos worden
1. Weglopen van conflicten (letterlijk of figuurlijk).
2. Als een collega rechtstreeks vroeg naar mijn mening, klapte ik dicht. Ik kon gewoon
geen woord uitbrengen.
3. Ik kon geen nee zeggen. Ik was eindeloos geduldig, begripvol, behulpzaam en
aardig. Mijn werk stapelde zich op en ik kwam nauwelijks toe aan de zaken die ik
echt wilde doen.
4. Moeite met feedback ontvangen en geven. Een onschuldige opmerking vatte ik op
als kritiek. Een tip geven aan een collega deed ik ook liever niet.
5. Vooruitgang blokkeren. Wat ik graag wilde, deed ik alleen en miste de kans om
sneller voortgang te boeken, door hulp te vragen of te overleggen.

Hoe ik dit gedragspatroon heb aangepakt
Ik heb dit gedragspatroon, of beter gezegd stresspatroon, jarenlang vol gehouden. Ik kreeg vele lessen in de vorm van boze mensen en lastige situaties in mijn omgeving. Helaas moet ik bekennen dat ik bepaald geen snelle leerling op dit gebied ben. Ik had het ook nog best langer vol kunnen houden, maar gelukkig kreeg ik een spiegel, in de vorm van een dochter. Zij leerde me dat boosheid niet weggaat door het te negeren. Ik nam het serieus, onderzocht waar het vandaan kwam en zocht hulp.

Wat doet EFT met boosheid
Jij als lezer, weet al dat ik lyrisch ben over EFT en alle toepassingen. Toch is EFT niet altijd een snelle oplossing. Even kloppen en klaar…. helpt prima tegen dagelijkse stress. EFT voor persoonlijke ontwikkeling is ‘work in progress’. Ik heb gemerkt dat een stresspatroon, waarin ik eigenlijk boosheid voelde, veel lagen kan hebben. Ik kom steeds weer op een nieuw stuk. Zoals nu.

Verlangens delen
Na erkennen en accepteren wat eens was, is het tijd voor delen wat ik het liefste wil, mijn verlangen, is je laten ervaren dat je zelf kan oplossen wat je dwarszit, veilig en pijnloos. EFT geeft een stevige basis en is de sleutel naar ontvangen wat je graag wil hebben. Dit doe ik door in praktische workshops EFT te verspreiden.

Welk verlangen gaat er schuil achter jouw boosheid?

Bijt jij regelmatig door de zure appel heen? Maak er appeltaart van!

Een vaak gehoorde weerstand tegen EFT is dat het zo inzoemt op nare gevoelens. Stilstaan bij narigheid is niet populair. Als het maar even kan buigen we het negatieve snel om naar iets positiefs. Het zit al in onze begroeting: ‘Hoe is het met je?’ ‘Ja, goed hoor’! ‘Nou ja… ik heb wel…’. ‘Maar ja, het kan altijd erger!’appel

We zijn zo goed in het ontkennen en wegduwen van nare gevoelens geworden, dat ontkennen een tweede natuur is geworden. Soms herken je er niet eens een ontkenning meer in. Een mooie en schadelijk ontkenning hoorde ik vorige week van een klant die de diagnose: chronisch ziek heeft gekregen van zijn arts. Hij leeft al 7 jaar een aangepast leven, zodat hij nog een aantal dingen kan doen, die hij graag doet. Zo slaapt hij tussen de middag een paar uur, zodat hij daarna weer wat energie heeft voor de rest van de middag. Het leek alsof hij zijn leven redelijk op orde had. Zijn situatie was redelijk stabiel, het werd niet veel slechter en niet veel beter. Hij wilde wel eens EFT proberen.

Al snel bleek dat hij zichzelf regelmatig dwong om minder rust te nemen, dan hij eigenlijk nodig had. Met sporten trainde hij regelmatig net even over zijn grenzen heen. Elke ochtend stond hij met een positief gevoel op, klaar om er wat van te maken. Elke avond ging hij teleurgesteld naar bed, omdat hij altijd minder had kunnen doen dan hij had gehoopt. Tijdens onze sessie bleek dat hij het laatste deel van de opstartzin ‘en ik accepteer mezelf volledig’ niet te kon uitspreken. Hij kan zichzelf niet accepteren, omdat hij daarmee ook zijn ziekte zou accepteren.

Pijn en ziekte zijn signalen van je lichaam dat er iets aan de hand is, dat je iets moet veranderen. Het is alleen niet altijd meteen duidelijk wat er achter schuilgaat. Op school leren we niet hoe we deze signalen constructief kunnen aanpakken. Velen van ons worden meester in het wegduwen en negeren van vervelende gevoelens en een enkeling zwelgt in zelfmedelijden en komt daar niet uit.

Als klein kind leer je al dat stampvoeten en gillen van boosheid, als je niet die lekkere snoepjes mag in de winkel, geen acceptabel gedrag is. De meeste kinderen leren rond hun derde jaar dat, als je een lief kind wil zijn, je je moet aanpassen. Je leert dat angst, pijn en verdriet voor watjes is en dat je dit beter maar kan wegstopen of wegredeneren.

Er is weinig plaats voor emoties als angst, verdriet en boosheid en ze worden gezien als negatief.

De opluchting voor je lichaam
Met EFT is het gelijktijdig benoemen wat je dwars zit of pijn doet, juist een enorme opluchting voor je lichaam. Soms komen er heftige emoties los, en dat is prima. Ze nemen na korte tijd in heftigheid af. Pijn neemt af en verdwijnt. De negatieve gevoelens die vastzaten aan situaties maken plaats voor een kijk op de zaak. En ineens krijg je een ingeving: van zure appels maak je een prima appeltaart! Er komt ruimte voor alternatieven in situaties die uitzichtloos leken.

Praktijktips voor het anders omgaan met pijn en nare gevoelens

 • Onverwachts moest ik naar de tandarts en bleek dat mijn kies niet meer te redden was. De wortel was gebroken en hij moest eruit. Tijdens het inwerken van de verdoving voelde ik me verdrietig. Het voelde alsof ik afscheid van iets moest nemen dat bij mij hoorde. Het trekken duurde even en het akelige geluid noteerde ik in gedachten. Ik voelde mijn armen en benen verkrampen en had de neiging mijn adem in te houden. Ik probeerde bewust naar mijn buik te ademen en goed uit te ademen. Eenmaal thuis, nog een beetje bibberig en met natte oksels van angstzweet, begon ik meteen met EFT toe te passen, op de gevoelens die ik voor en tijdens het trekken had gevoeld (één aspect tegelijk!). De tandarts had me gewaarschuwd dat ik last zou krijgen van een zeurende pijn en dat het soms voorkwam dat je flinke napijn kon krijgen.
  Pijn heb ik niet gehad, maar om nou te zeggen dat ik top fit was, is ook weer overdreven. Het is geen wondermiddel!
 •  Heb je een ingreep in het vooruitzicht en zie je er tegenop? Je kent vast het gezegde ‘de mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest. Misschien is het niet de eerste keer en heb je er al een vervelende ervaring mee. Door voorafgaand aan de ingreep je angst en zorgen te benoemen en tegelijkertijd EFT toe te passen, neutraliseer je je emoties en ben je meer ontspannen, waardoor je minder pijn zal voelen.