Vijf Biologische Wetten

Het lichaam vertelt je verhaal

De 5 biologische wetten (her)ontdekt door dr. G. Hamer, bieden een nieuwe kijk, op gezondheid, gebaseerd op natuurlijke, biologische wetmatigheden. De 5 biologische wetten vormen een wetenschappelijk systeem gefundeerd op evolutie en embryologie, waardoor het mogelijk is om de oorzaken van alle ziekten te identificeren. Aan de hand van de symptomen is het thema, de fase en het verloop ervan nauwkeurig te voorspellen. De symptomen duiden meestal al op genezing.

Dat neemt niet weg dat het genezingsproces heftig en uitdagend kan zijn.
De 5 biologische wetten maken het mogelijk om de herstel-bevorderende behandelingen gericht in te zetten, waardoor er een flinke tijdwinst te behalen is. De sleutel tot herstel is het wegnemen van angst. EFT werkt als een trein bij angst.

Het lichaam vertelt altijd jouw verhaal. Daarmee bedoel ik dat de symptomen die je nu ervaart hun oorsprong hebben in je kernovertuiging, je karma, levenservaringen en de programmering (opvoeding, sociale en maatschappelijke systemen) en de emoties die je daarbij voelt.

Waarom werkt een consult en de behandelingen bij mij wel?

Dat je bij mij terechtkomt geeft al aan dat je bezig bent met bewustzijns ontwikkeling, dat je beseft dat de oplossing van klachten in je zit en dat de meeste ‘hulp’ van buiten symptoombestrijding is en geen blijvende oplossing. Het kan zijn dat omdenken naar het nieuwe paradigma wennen is. Daar help ik je bij. Weten wat er kan komen, hoe een genezingsproces kan verlopen, welke ervaringen je kan hebben en wat het nut ervan is, draagt bij aan het vertrouwen krijgen in je eigen lichaam.

Vervolgens vraagt het commitment en verantwoordelijkheid om dagelijks bezig te zijn met je eigen gezondheid en welzijn. EFT (kloppen en meditatie) en yoga zijn praktische vaardigheden. Als je ze niet beoefent, helpt het niet.

Behandelmethoden complementair aan GNG

EFT is de optimale behandelmethode die ondersteunt in de actieve fase en bij vrijwel alle symptomen in de genezingsfase. Het neutraliseert angst en kernovertuigingen veilig en snel. Ademhalingsoefeningen, het leefprotocol, hormoon yoga en energische behandelingen kunnen afhankelijk van de klachten acceptatie en herstel ondersteunen .

De oefeningen en meditaties van Kundalini Yoga en Hormoon Yoga hebben een fundament in de Oosterse wijsheid. Afgestemd op je klacht en persoonlijke omstandigheden, kan ik een unieke serie oefeningen voor je samen stellen, waarmee je exclusief kan werken aan je eigen heling op een hele zachte, veilige en prettige manier.

Ik ben opgeleid in de Biologische Wetten door Mies Kloos.